วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561

                👇Welcome to the website👇
                        😋เอิ้นนุ่น'กะหันดอก😋
                         รายวิชา : คอมพิวเตอร์
          ด.ญ.ชณาภา ผดุงเวียง    ชั้น ม.2    เลขที่5
💕 สับสน หรือ คนฮัก 💕